การยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ
สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ยกเลิกด้วยตนเอง (ภายใน 6 ชั่วโมงหลังทำรายการสั่งซื้อ) โดยเข้าไปที่เมนู สมาชิก, เลือก บัญชีผู้ใช้, เลือก ประวัติการสั่งซื้อ, กดยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก (สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ (Desktop) เท่านั้น)
- โทร. 1277 หรือ 098-824-8824
- อีเมล: cs@topvalue.com
- Live Chat: www.topvalue.com
- Line ID: @topvalue.com
- Facebook: topvalue
เงื่อนไขการคืนเงิน หากยกเลิกรายการสั่งซื้อ ก่อนบรรจุสินค้าลงกล่องและจัดส่ง
- กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด
- กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ