วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกตัวเลือกสินค้า ใส่จำนวนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ซื้อเลย” 
2. ทำรายการต่อ โดยเลือกสมัครสมาชิกใหม่ หรือกรอกอีเมล / เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 
3. ตรวจสอบสินค้า จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 
4. กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องชัดเจน  
5. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า และวิธีการชำระเงิน 
6. หากมีคูปองส่วนลด ให้กรอกคูปองส่วนลดให้ถูกต้อง แล้วกด "ใช้" 
7. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และกด "ยืนยันรายการสั่งซื้อ"
8. หลังจากยืนยันรายการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับหมายเลขรายการสั่งซื้อ