วิธีการชำระเงิน

1. กรอกข้อมูล และที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน
2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
3. เลือกชำระเงินแบบ เก็บเงินปลายทาง
4. กรอกคูปองส่วนลด (ถ้ามี)
5. ตรวจสอบรายการสินค้า ชื่อ ที่อยู่ และวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”
6. หลังกดยืนยันรายการสั่งซื้อ ระบบจะแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของคุณ โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งก่อนจัดส่งสินค้า
7. สินค้าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุ กรุณารอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และชำระเงินสด เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง
1. กรอกข้อมูล และที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน
2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
3. เลือกชำระเงินด้วย บัตรเครดิต/เดบิต
4. เลือกประเภทบัตรเครดิต และกรอกชื่อผู้ถือบัตร
5. กรอกหมายเลขหน้าบัตร 16 หลัก กรอกวันหมดอายุบัตร และใส่หมายเลขยืนยันบัตร 3 หลัก
6. กรอกคูปองส่วนลด (ถ้ามี)
7. ตรวจสอบรายการสินค้า ชื่อ ที่อยู่ และวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”
8. กด Request OTP และกรอกหมายเลข OTP ที่ได้รับทาง SMS แล้วจึงกด “ตกลง”
9. ระบบจะนำคุณกลับมาที่ topvalue พร้อมกับแจ้งหมายเลขรายการสั่งซื้อของคุณ
1. กรอกข้อมูล และที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน
2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
3. เลือกชำระเงิน แบบ Installment Payments (ผ่อนชำระ)
4. เลือกธนาคารที่ต้องการผ่อนชำระ
5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ
6. ตรวจสอบรายการสินค้า ชื่อ ที่อยู่ และวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”
7. ระบบจะนำคุณไปยังหน้าชำระเงินของธนาคารที่เลือก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำรายการตามที่แต่ละธนาคารกำหนด
8. เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว ระบบจะนำคุณกลับมาที่ topvalue พร้อมกับแจ้งหมายเลขรายการสั่งซื้อของคุณ
1. กรอกข้อมูล และที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน
2. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
3. เลือกชำระเงิน แบบ Internet Banking (ตัดบัญชีธนาคารออนไลน์)
4. เลือกธนาคารที่ต้องการตัดบัญชีธนาคารออนไลน์
5. กรอกคูปองส่วนลดที่ต้องการใช้ (ถ้ามี)
6. ตรวจสอบรายการสินค้า ชื่อ ที่อยู่ และวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”
7. ระบบจะนำคุณไปยังหน้าชำระเงินของธนาคารที่เลือก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำรายการตามที่แต่ละธนาคารกำหนด
8. เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว ระบบจะนำคุณกลับมาที่ topvalue พร้อมกับแจ้งหมายเลขรายการสั่งซื้อของคุณ